logo
contingo
Konsultacje Biznesowe
Konsultacje Biznesowe

W ramach świadczonych usług konsultacji biznesowych działam w formie Konsultingu oraz Wsparcia indywidualnego w celu opracowania dedykowanych modeli biznesowych dla funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa z pełną analizą procesów biznesowych celem ich doskonalenia. Wszystko w ramach wysokich standardów jakości CONTINGO, ISO 9001:2015 oraz zgodnie z międzynarodowymi standardami IIA (The Institute of Internal Auditors).

więcej
szkolenia
Szkolenia

Prowadząc szkolenia łączę wiedzę trenera i coacha. Opieram się na wiedzy jaką daje andragogika, zakres merytoryczny danego tematu szkoleniowego oraz podążanie za klientem. Wszystko w ramach wysokich standardów jakości CONTINGO i ISO 9001:2015. Firma została w br. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zweryfikowana i wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00115/2017.

więcej
Coaching
Coaching

Coaching to narzędzie z obszaru rozwoju osobistego i zawodowego zorientowane na rezultaty. Ja towarzyszę klientowi w przebyciu drogi z punktu, w którym klient jest, do punktu w którym chce być.

więcej
ISO
ISO/Zarządzanie Procesami Biznesowymi

System Zarządzania Jakością ISO to już nie tylko procedury, TO szerokie działanie na PROCESACH BIZNESOWYCH. Nowa norma ISO 9001:2015 oczekuje nowego podejścia, aby z jej wdrożenia nie osiągnąć tylko minimum ale aby móc wdrożyć całe 100% wartości dodanej z szerokiego wachlarza podejścia procesowego. Tak szeroki zakres normy umożliwia: - spójne z celami biznesowymi, - identyfikacją punktów krytycznych, - implementacją rozwiązań maksymalizujących redukcję kosztów wdrażanie nowatorskich systemów zarządzania jakością produkcji i usług oraz HR. Dzięki takiemu podejściu otrzymujemy szansę dla zrównoważonego rozwoju organizacji, na tle spójnej polityki personalnej całego przedsiębiorstwa.

więcej
© Copyright 2014 www.contingo.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl