logo

Szkolenia

Prowadząc szkolenia łączę wiedzę trenera i coacha. Opieram się na wiedzy jaką daje andragogika, umiejętności merytoryczne danego tematu szkoleniowego oraz podążanie za klientem, dzięki czemu daję ciągłe wsparcie w procesie nauki i zmiany.

Programy szkoleniowe dostosowuje do potrzeb klientów (po uprzednim zbadaniu wskazanych przez klienta obszarów w jego firmie) lub proponuje gotowe szkolenia oparte na zdobytej i ugruntowanej wiedzy oraz doświadczeniu biznesowym.

Programy szkoleniowe dziele na przeznaczone w realizacji jako tryb:
  1. zamknięty,
  2. otwarty,
oraz
  1. kompetencyjne (np. rozmowy motywacyjne, zarządzanie czasem itp.),
  2. produktowe (np. nauka konkretnego programu lub modułu systemu informatycznego, nauka przeprowadzania rozmów oceniających wraz z wypełnieniem arkusza ocen itp.).
Program szkolenia konstruuję w taki sposób, aby w czasie kilku godzin można było „dotknąć” i doświadczyć problemu, do którego rozwiązania potrzebne są nowe kompetencje. Jednak to nie wszystko. Kolejnym krokiem jest czas przeznaczony na wspólne omówienie „problemu” z którym się zmierzamy. Poukładanie wiedzy, którą już zdobyliśmy i dostrzeżenie oraz zrozumienie prawidłowości jakie gwarantują sukces w omawianym zagadnieniu.

Zawsze zapewniam sposobność zaobserwowania swojego działania w bezpiecznym środowisku szkoleniowym ale już z wykorzystaniem nowych kompetencji. Przykłady, ćwiczenia, case study zawsze są dostosowywane do branży, specyfiki i oczekiwań klienta. Najczęściej są „żywo” pobrane z sytuacji z jakimi uczestnicy zetknęli się w swojej pracy zawodowej.
© Copyright 2014 www.contingo.pl All Rights Reserved

Projekt i wykonanie: HEDRYCH.pl